Hypnosterapi image
När det kommer till förändring är hypnos en väldigt effektiv metod. Grunden är att antingen med hjälp av en terapeut eller själv, försätta sig i ett alternativt medvetandetillstånd för att därefter förändra gamla föreställningar som inte längre hjälper eller gynnar oss. Tillståndet är i stort sett detsamma som vid meditation, men till skillnad från meditation, bygger man upp hypnosen på ett annat sätt än vid en meditation. Syftet kan vara att antingen uppnå en förändring, läka något som har gömt sig i det undermedvetna eller att helt enkelt uppleva något under själva hypnosen.
I detta tillstånd kan vi använda vår fantasi mer effektivt och ersätta gamla sanningar som sedan länge spelat ut sin roll med nya positiva sanningar.

Hypnosterapi är en samlingsbeteckning för olika terapiformer där hypnosen används som ett effektivt redskap för att uppnå en positiv förändring.
I dessa tider när många har kommit till en punkt i livet där det är dags att bearbeta gamla sår och trauman, är min intention och uppgift som terapeut att hjälpa till att hitta vilka sår och trauman som finns hos klinten. Genom en kombination av samtal och hypnosterapi jobbar vi sedan på att bearbeta händelser och upplevelser som orsakat smärta, sår och trauman.

Men vad är egentligen hypnos ?
Det finns många olika definitioner av vad hypnos är. Det kanske är så för att det inte är helt enkelt att förklara kopplingen mellan kropp och själ.
En definition är: ”ett tillstånd av samtidig avslappning, skärpt koncentration och ökad medvetenhet framkallat av suggestioner”
Hypnos är djup avslappning vid fullt medvetande (man kan dock även vara i hypnos/trance och samtidigt vara spänd som en fiolsträng)
Det finns ingen speciell definierbar hypnoskänsla, du befinner dig i hypnos flera gånger om dagen utan att du inser det. Tex när du läser en bok, koncentrerar dig djupt på en viss uppgift, ser en bra film och ibland även när du kör bil, du har kanske varit med om att du kör din bil och helt plötsligt kommer fram och inte riktigt minns hur du kom dit? Det är också en form av hypnos eller trance.
Många är skeptiska och säger att ” jag kan inte bli hypnotiserad” Ofta grundar sig det på att man egentligen kanske är lite rädd och att man har fått en felaktig bild av vad hypnos är. Kanske har de sett en hypnosshow på tv där deltagarna blev hypnotiserade och började springa på alla fyra som en hund och skälla, låtsas vara en arg dam som högljudd talar om vad hon tycker osv.
Även om detta också är möjligt så är det absolut inte så man jobbar inom terapin. Sen är det, även om det gäller hypnos som underhållning eller terapi, inte att föredra och i min uppfattning inte heller möjligt att hypnotisera någon mot sin vilja eller att få någon att göra saker mot sin vilja. De människor som låter sig hypnotiseras under en tv show gör det av helt fri vilja och har inget emot att leva sig in i sin roll.

Vanliga myter och missuppfattningar (Fredrik Praesto)

Man avslöjar sina hemligheter när man är hypnotiserad.
Inte alls, det är däremot lättare än vanligt att använda sin fantasi. Man är också i stället väldigt mottaglig för suggestioner. Hypnos används mig veterligen inte på vittnen inom tex rättsväsendet eftersom det så lätt påverkar vår fantasi. Det är alltså inget sanningsserum.

Under hypnos är man helt borta och förstår inte vad som händer.
En mycket vanlig missuppfattning. Om du är helt borta befinner du dig antingen i djup sömn eller så är du medvetslös. Om du skulle vara ”borta” så är det inte heller möjligt att arbeta med terapi, då du inte skulle höra vad terapeuten säger och du skulle inte kunna ge respons och prata. Man är helt vaken under hypnos, även om saker och ting runtomkring kan kännas mindre viktiga och liksom tona bort en aning.

Efter hypnosen minns man ingenting av vad som hänt.
Eftersom man är vaken under hypnosen så kommer man också ihåg största delen av vad som sagts och vad som upplevdes, precis som under vanliga samtal.

Om man blir hypnotiserad kan man fastna i hypnosen.
Detta är helt omöjligt även om terapeuten skulle dö under terapin. Eftersom hypnos är ett tillstånd mellan vakenhet och sömn kommer man antingen att somna eller mer troligt, vakna eftersom man förstår att något är annorlunda. Kom ihåg att man inte förlorar medvetandet under hypnos.

Om man är Hypnotiserad kan terapeuten med sin makt förmå en till att göra saker som man inte vill.
Det finns sätt att få människor att göra sådant som de inte vill, men hypnos är i sig inte ett av de sätten. Man kan aldrig enbart genom hypnos få en person att göra något som den inte vill eller tycker är fel. I så fall skulle det vara genom att en person eller till och med ett helt folk blir hypnotiserade utan att de är medvetna om det. Som till exempel sker genom reklam eller propaganda på tv. Det är en form av masshypnos och det här sker i världen varje dag. Det är dock inte fallet när man går hos en terapeut. Personen skulle direkt reagera på suggestionen och inse att något var fel. Normalt sett är detta inte ett problem eftersom klienten och terapeuten jobbar mot samma mål och för samma sak.

Endast ett fåtal människor kan bli hypnotiserade
Hypnos är något man lär sig och blir allt bättre på ju mer man övar, som med så många andra saker. Det är inte svårt men alla människor är olika och kan behöva en annan metod för att bli hypnotiserad. Alla människor med normal intelligens kan lära sig att samarbeta för att skapa ett trance tillstånd och man lär sig ofta komma djupare efter några försök.

Hypnos är bara fejk, de som verkar hypnotiserade låtsas bara.
Detta är en vanlig åsikt som faller ganska snabbt när man betänker att kirurgiska operationer utan annan bedövning än hypnos genomförts otaliga gånger. Det är svårt att fejka att det inte gör ont när någon skär i kroppen..