Känslo-clearing image
Med behandlingen Känslo - Clearing kan du få hjälp med att få bort negativa känslor som har blivit kvar i kroppen från olika negativa händelser i ditt liv.
Känslo-Clearing är en healing behandling som är lätt och skonsam.

Gamla negativa känslor som av någon anledning inte har blivit tillräckligt bearbetade (detta kan bero på olika saker), sitter kvar i kroppen som ett energinystan och kan hindra dig från att leva ett liv med flöde. Det kan göra det svårt att komma vidare med vissa saker i ditt liv som tex relationer, att våga, att orka, att släppa tankemönster och mycket annat.

Eftersom allt är energi och så även våran kropp, våra tankar som vi tänker, våra känslor och även känslorna som vid något tillfälle har blivit instängda i form av ett energinystan, så påverkar det här energinystanet energin som ska flöda fritt i kroppen. Det blir som ett hinder som stoppar upp det naturliga energiflödet. Och där energin inte kan flöda fritt blir kroppen mer känslig. Det kan förvrida kroppsvävnader och störa organs och körtlars funktion. Det kan orsaka fysisk smärta och kroppen blir mer fattbar för olika sjukdomar.

Känslo-Clearing är enkel att använda. Ibland kan frigörandet av en instängd känsla få ögonblicklig inverkan, men för det mesta är verkningarna lite mer subtila. I båda fallen tycks frigörandet skänka en starkare känsla av nöjdhet, lugn och att du känner att livet flyter på bättre än vad det gjort tidigare.
Har alla negativa känslor som har blivit instängda i kroppen ?
Ja, det har vi alla. Det kan ske bara genom att ha en väldigt dålig dag men även av mer traumatiska händelser som övergrepp, fysiska olyckor mm. 

En behandling tar ca 45 minuter. Du kan få den antingen på plats eller på distans via telefon.
Behandlingen fungerar även utmärkt på djur!