Vad får du hjälp med hos mig? image
Jag arbetar med att hjälpa människor att läka fysiskt, känslomässigt, mentalt och om man så vill andligt. 

Vi kommer oftast alla till en punkt i livet där det kan kännas tufft att komma vidare.
Det kan handla om alla möjliga olika slags känslor som tex sorg, ilska, förvirring, rädsla, maktlöshet osv
Och som världen ser ut idag med allt som händer är det inte konstigt att vi känner mycket oro.

Tiden som vi lever i just nu är verkligen ovanlig och speciell. Det är väldigt vanligt och faktiskt också meningen att vi människor just, nu och de kommande åren ska processa och jobba med allt vårat gamla bagage. Med bagage menar jag gamla trauman, gamla sår och blockeringar som vi har dragits med under kanske väldigt lång tid, från det här livet men även från många tidigare liv, (om det är något du tror på och känner resonerar med dig.)
Allt fler människor frågar sig varför de mår så dåligt både känslomässigt och fysiskt i kroppen. Och det finns en förklaring till det. Du håller inte på att bli tokig eller tappa förståndet. Det här är en process som vi alla kommer att gå igenom framöver. En del har redan gjort det mesta av jobbet med att processa gamla sår, andra har precis börjat och en del är inte alls där ännu.
Varför det är så här just nu och varför vi ska arbeta med våra gamla sår och trauman är en historia för sig, som jag inte tar upp just här. Men det har att göra med det vi ser händer i världen. Även där kommer saker upp till ytan. Även där ska det rensas och renas och det mörka, såriga ska upp och förvandlas och läkas. 

Mina behandlingar riktar in sig på att hjälpa dig att lätta på dessa känslor som kanske har "fastnat" hos dig och att sedan titta på hur du bäst kan komma vidare och hur du gör för att själv kunna processa känslor som kommer upp. Kanske finns det tankemönster som kan ses över. Ibland räcker det med en insikt och förståelse för en situation som hänt. Ofta blir det en blandning av samtal och någon behandling.


Om du inte riktigt vet vilken behandling som du vill ha eller vilken som skulle vara bäst. Hör då gärna av dig till mig på telefon, sms eller mail så kan jag berätta mer. Ofta kan det vara bra att höra lite av din bakgrund och vad du vill ha hjälp med för att veta vad som blir bäst.